9 januari 2016

Boerenkoolfuif 2016

Zaterdag 9 januari was de jaarlijkse boerenkoolfuif!

's Middags werden er grote spellen gespeeld op het nieuwe terrein van Panderhorst.

En 's avonds werd er traditioneel boerenkool gegeten en tot slot een disco!