30 juni 2013

Jaarverslag 2012-2013

Het jaarverslag dat tijdens de ALV van 26 juni j.l besproken is, staat online. Daarin staan van alle speltakken en de vereniging een kort verslag van het afgelopen seizoen. En ook de financiele verslaglegging van het afgelopen jaar.

Het jaarverslag is hier te vinden.