20 april 2015

Werkzaamheden Dijkverzwaring in de Horn!!

Er zijn wegwerkzaamheden in de Horn i.v.m. de dijkverzwaring.

Ook het terrein van Panderhorst zal binnenkort worden aangepakt!

Houd hier rekening mee!