Algemene informatie

Scouting is een vorm van jeugdwerk. Het spel dat wij bij Scouting spelen werd zo’n 100 jaar geleden bedacht door Lord Baden Powell. In 1907 schreef hij zijn wereldberoemd geworden boek “Scouting for boys”. In 1910 introduceerde Lady Baden Powell het spel van verkennen voor meisjes.

Hoewel het spel al heel oud is, bestaat er nog steeds een enorme belangstelling voor. Dat komt volgens ons, omdat Scouting zo veelzijdig is en alle kinderen zich daarin kunnen vinden. Je hoeft niet over bijzondere talenten of vaardigheden te beschikken om het bij scouting naar je zin te hebben en om daar goed te kunnen functioneren. Het belangrijkste is, dat de kinderen een gezonde dosis enthousiasme meebrengen en enigszins avontuurlijk zijn ingesteld.

Het Scoutingspel is natuurlijk met de tijd meegegaan. Toch zijn er verscheidene tradities ongewijzigd gebleven. Zo dragen al onze leden een uniform en kennen we bepaalde ceremonies, zoals het installeren van nieuwe leden, het openen en sluiten van een bijeenkomst en het overvliegen van de ene speltak naar de andere.

Wij vinden dat deze tradities in ere moeten worden gehouden. Het onderscheidt ons van andere (jeugd)verenigingen en maakt ons spel over de hele wereld herkenbaar.

Wilt u komen kennismaken, dan bent u uiteraard van harte welkom tijdens de bijeenkomsten. Laat het ons dan wel even van te voren weten. Onze leiders en leidsters zullen u graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met het spel dat wij bij scouting spelen.  

Het informatieboekje van Scouting Abcoude kunt u hier downloaden.