Bestuur en vereniging

De algemene gang van zaken van Pandergroep Scouting Abcoude wordt door het bestuur begeleid. Zij dragen de zorg voor het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Het bestuur bestaat uit iets oudere vrijwilligers met een ruime ervaring aan bestuurszaken, zowel binnen Scouting Abcoude als daarbuiten. Het dagelijks bestuur van Scouting Abcoude bestaat uit zes leden; een voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleidster, praktijkbegeleider en twee bestuursleden die zich bezig houden met de accomodatie en de Stam.

Bestuur:

 • Jeroen van Emde Boas (voorzitter)
 • Sascha de Otter (penningmeester)                                     
 • Ans Roest (secretaris)                                                   
 • Gavin Reuling (groepsbegeleidster)
 • Jeffrey Merkus (accomodatiebeheerder)
 • Elaine Reuling (bestuurslid)
 • Kevin Merkus (bestuurslid)
 • Mirjam van Bavel (bestuurslid)

Ondersteuning:

Praktijkbegeleider:

Om de (nieuwe) leiding te ondersteunen en te coachen bij de Scouting opleiding(en) heeft een Scouting vereniging een praktijkbegeleider nodig. Deze rol vervult:

 • Arthur Reuling
  Mail: praktijkbegeleider@scoutingabcoude.nl

Vertrouwenspersoon:
Als vereniging hebben wij een vertrouwenspersoon voor situaties waarbij zich ongewenst gedrag voordoet. Onder ongewenst gedrag, ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd, verstaan we hier alle vormen van geweld, of het vermoeden ervan binnen onze vereniging. 

 • Annelies Vreken
  Mail: vertrouwenspersoon@scoutingabcoude.nl