Donateurs

Naast bijdragen van de leden zelf in de vorm van contributies en verkoopacties, zorgen de donateurs voor wat extraatjes.

De oudleden, ouders en familie-leden zullen ook in de toekomst hetzij direct hetzij indirect af en toe benaderd worden voor een eenmalige of een jaarlijkse donatie. De binnengekomen gelden worden besteed aan posten als onderhoud van het onderkomen, jubileumvieringen, extra voorzieningen, speciale evenementen of nooduitgaven. Vaste donateurs worden op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vereniging door middel van een jaarlijks verslag.

Donateur worden?

Wilt u donateur worden? Geeft u zich dan via dit formulier op of doneer eenmalig een bedrag op bankrekeningnummer NL 86INGB0008822271 t.n.v. Pandergroep Scouting Abcoude.