60 jaar Scouting Abcoude - Van zusterhuis tot Ark

De geschiedenis van het onderkomen van Scouting Abcoude begint in september/oktober 1952. Scouting Abcoude (Welpen en Zeeverkenners van de Cosmas en Damianusgroep Abcoude) werd toen opgericht onder leiding van de RK-kerk te Abcoude en de bijeenkomsten werden gehouden op de zolder van het klooster (zusterhuis) in de Kerkstraat, waar nu het kloosterhof is. De Welpen draaiden daar het hele jaar door en de Zeeverkenners alleen in het winterseizoen.

Zeeverkenners kregen de beschikking over een rieten blokhut op het Hogebomeneiland op de Vinkeveense plassen. Deze rieten blokhut deed voorheen dienst als schuilgelegenheid en dagonderkomen voor turfstekers aldaar. Na enkele jaren verhuisden de Welpen van het zusterhuis naar de oude kapel bij de pastorie van de RK-kerk.

Dit was ruimer en toegankelijker. Rond 1973 werd dit gesloopt om plaats te maken voor het huidige Trefpunt. Er werd uitgeweken naar een nieuwe locatie. Dit was op het oude voetbaltrainingsveld, gelijk achter de RK-kerk, waar nu de wijk Achter de Kerken is. Met de aanschaf van een oude fietsenstalling welke iets hoger werd opgebouwd, had Scouting Abcoude weer een onderkomen. Dit duurde tot eind jaren zeventig, want de wijk Achter de Kerken zou gebouwd gaan worden. De Welpengroep en deels de Zeeverkenners hebben toen een paar jaar een wisselend onderkomen gehad, zo werd er gebruik gemaakt van een bouwkeet aan het einde van de Piet van Wijngaerdtlaan, van onbewoonbaar verklaarde woningen achter een van de winkels in de Hoogstraat en ook een oude kippenschuur deed dienst als onderkomen. Het werd dus tijd om een goed onderkomen te krijgen voor Scouting Abcoude.

Met de inzet van het toenmalige bestuur, vrijwilligers en wethouder kon het terrein van de huidige locatie aangekocht worden en met enkele grote werkacties van leden en hun ouders en met subsidies van gemeente, provincie, rijk en Scouting Nederland kon Panderhorst gerealiseerd worden.

Dit was ook de tijd dat Scouting Abcoude van katholieke groep naar een algemene Scoutinggroep overging en dat de oudercommissie overging in Stichting Jeugdbeweging Abcoude waarbij de Welpen en Zeeverkenners als autonome groepen in deze stichting vertegenwoordigd zijn.  

De naam Panderhorst is afkomstig van de heer Pander. Hij woonde in Abcoude en had op de plek waar nu de ark Panderhorst ligt een botenhuis. Ook was de heer Pander leraar op een school in Amsterdam en hij deed veel voor de jeugd. Hij was zeer vereerd, dat zijn naam verbonden werd aan de jeugd in Abcoude en bij zijn overlijden liet hij een legaat na aan SJA. Dit was een unieke gelegenheid om een stuk naastliggend terrein aan te kopen van de domeinen, zodat het speelterrein aanzienlijk groter werd.

Dertig jaar later op 18 maart 2010 ontstond er een brand die ons clubgebouw Panderhorst verwoestte. Door de inzet van vele vrijwilligers, geldacties en sponsoren heeft Scouting Abcoude het voor elkaar gekregen om een nieuw clubgebouw te laten bouwen. Eén van de grootste sponsoren was de St. Nibeki, hierdoor hebben we het uiteindelijk kunnen realiseren dat er een nieuwe ark kwam. In 2012 was het dan zover, er kwam een nieuw Panderhorst.

In de twee jaren dat we geen clubgebouw hadden, heeft Scouting Abcoude op verschillende locaties binnen Abcoude gezeten. Zo hebben de Bevers, Welpen en Scouts op de boerderij van de familie de Graaf hun opkomsten gehouden en de Zeeverkenners voornamelijk op Ahoy en in Tumult (jongerencentrum).

Panderhorst en terrein zijn eigendom van de verenging Jeugdbeweging Abcoude en waarborgt hiermee in grote mate het onderkomen van de Bevers, Welpen, Scouts en Zeeverkenners en misschien in de toekomst ook andere speltakken.

Voorwaarde is echter dat er regelmatig onderhoud aan dit gebouw wordt gedaan om niet in een vervallen onderkomen te moeten samenkomen. Met hulp van vrijwilligers en leden en ouders van leden houden wij dan ook één of twee keer per jaar een werkweekend om alles weer op te knappen voor de leden, zodat zij vrij hun spel kunnen spelen en er wat van op kunnen steken.  Scouting Abcoude heeft inmiddels ongeveer 100 leden, vijf speltakken en heel veel vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Daar mogen we trots op zijn!